1. Giải pháp RFID Quản lý kho hàng_compressed
985,77 KB
Download
2. Giải pháp RFID tính giờ chạy Marathon_compressed
650,98 KB
Download
3. Giải pháp RFID quản lý sự kiện_compressed
235,11 KB
Download
4. Giải pháp RFID quản lý điểm danh học sinh sinh viên_compressed
273,47 KB
Download
5. Giải pháp RFID quản lý ra vào_compressed
481,77 KB
Download
6. Giải pháp RFID quản lý thư viện_compressed
616,07 KB
Download
7. Giải pháp Quản lý suất ăn công nghiệp_compressed
1,29 MB
Download
8. Giải pháp Đồng hồ đồng bộ thời gian NTF_compressed
1.000,79 KB
Download