HÀNH TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong bối cảnh kinh doanh năng động ngày nay, Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã nổi lên như một chủ đề thịnh hành và là công cụ mạnh mẽ cho phép các công ty tạo ra tác động tích cực đến xã hội. Thông qua những nỗ lực không ngừng về ESG, các công ty có thể đóng góp cho cộng đồng và môi trường, hợp tác với nhiều đối tác khác nhau để phát triển bền vững, có giá trị.

HANH-TRINH-PHAT-TRIEN-BEN-VUNG

1. Tính chính trực và tuân thủ: Quản trị mạnh mẽ với tác động tích cực

Quản trị tối ưu và tăng cường tuân thủ tạo tiền đề cho một tương lai đầy hứa hẹn. Hội đồng quản trị đa dạng của chúng tôi thiết lập các quy định quản lý nội bộ toàn diện và thúc đẩy các hoạt động được tiêu chuẩn hóa, giúp công ty có thể đóng góp có ý nghĩa cho xã hội nói chung. Trong khi đó, chúng tôi đã tích hợp liền mạch việc tuân thủ vào sự hiện diện toàn cầu của mình. Ủy ban Cố vấn Toàn cầu cung cấp cho nhóm quản lý ESG những hiểu biết sâu sắc và kiến thức chuyên môn về tuân thủ, đồng thời Ủy ban Đạo đức Kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động gắn kết công nghệ với trách nhiệm đạo đức.

2. Phát triển Xanh và Ít Carbon: Đổi mới đa dạng hướng tới dấu chân xanh hơn

Bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai, để đạt được điều này, các sản phẩm và dịch vụ ESG của mình để tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải, đồng thời chuyển sang quy trình sản xuất và thiết kế xanh hơn cũng như giảm thiểu lượng khí thải carbon tại các khu văn phòng và các địa điểm khác. Tất cả những nỗ lực này góp phần giảm thiểu chất thải và các tác động tiêu cực khác đến môi trường.

hanh-trinh-phat-trien-ben-vung

 

3. Chung sống hài hòa: Nâng cao trách nhiệm vì sự thịnh vượng chung

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, đồng thời đầu tư vào hệ thống đào tạo toàn diện. Về các đối tác trong chuỗi cung ứng, chúng tôi đánh giá 100% nhà cung cấp mới dựa trên các tiêu chí về môi trường và xã hội, đồng thời ủng hộ khái niệm chuỗi cung ứng xanh.

4. Cam kết chất lượng xuất sắc: Tạo ra giá trị cho khách hàng và xã hội

Tận tâm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp cho khách hàng và xã hội, góp phần phát triển bền vững và tạo ra giá trị cao hơn cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách ưu tiên chất lượng , nâng cao nhận thức về chất lượng của nhân viên và luôn vượt trên sự mong đợi của khách hàng.

Hotline: 0964.257.284Kinh doanh dự ánKinh doanh sản phẩmMessenger